SONDEX TEKNIK. Lynafgasning og filtrering af varmeanlæg

 
 

Lynafgasning® og filtrering af varmeanlæg giver omgående øgede miljøfordele og driftssikkerhed. Med mobilt udstyr udfører vi en hurtig og effektiv filtrering og afgasning, der giver varmeanlægget en funktionel balance.


Lynafgasning® er ægte cleantech:

Med markedets højeste kapacitet kan vi behandle op til 12 m3 væske i timen og skaber samme resultat på et døgn, som automatiske vakuumafluftere er et helt år om. I et varmeanlæg på 10 m3 kan vi i løbet af kun et døgn sænke gasindholdet fra eks. 2,5mg/liter til <0,3 mg/liter.


Med Lynafgasning® og filtrering fjerner vi:

• Ødelæggende partikler i anlægget

• Luftproblemer der hindrer varmegennemstrømning.


Lynafgasning® og filtrering giver dit varmeanlæg:

• Optimal pumpekapacitet

• Mindre støj i rørsystemet

• Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

• Begrænser korrosionsangreb

• Miljøvenlig drift.


 

SONDEX TEKNIK | Fjern hurtigt og effektivt luftproblemer i varmeanlægget

LYNAFGASNING

Bedre driftsøkonomi
- mindre miljøpåvirkning

Størstedelen af problemerne i et varmeanlæg med væske skyldes gasser. Tidligere har det kostet mange ressourcer at forebygge problemerne, uden at årsagen blev elimineret.


En stor del af de varmeanlæg der i dag leveres, sættes i drift uden at være afgasset og filtreret. Det kan – selv efter en relativ kort driftsperiode – føre til omkostningstunge reparationer.


Det kan give en hurtig og stor økonomisk besparelse at fjerne snavs og luft fra både nye og eksisterende varmeanlæg.


Med Lynafgasning® optimerer man driften af anlægget og opnår energibesparelser, da det totale varmeareal øges i eks. radiatoren og dermed reducerer energiforbruget.
PROFIL  |  SERVICE  |  PRODUKTER  |  REFERENCER  |  BETALING  |  KONTAKT  |  PRIVACY POLICY