SONDEX TEKNIK | Service og vedligeholdelse forebygger fejl og driftsstop

 
 

Med en serviceaftale sikrer du:

 1. Periodisk eftersyn og vedligeholdelse

 2. Minimering af kostbare/tidsrøvende driftsstop

 3. Forlængelse af anlæggets levetid

 4. Reducering af utilsigtet varmetab

 5. Tilkaldeservice

 6. Anbefalinger og vejledning i forhold til energibesparelser


Sondex serviceområder:

Vedligeholdelse af udstyr giver en sikker og billigere drift. Sondex Teknik tilbyder servicering inden for disse områder:


 1. Rensninger af varmevekslere

 2. Beholderrensninger/anodeudskiftning

 3. Automatik og ventiler

 4. Trykholdeanlæg

 5. Vakuumafluftere

 6. Delstrømsfiltre
 

SONDEX TEKNIK | Lav en serviceaftale med os og forebyg systemfejl
og driftsstop.
Serviceaftalen koordineres med anlæggets faste VVS-installatør

PROFIL  |  SERVICE  |  PRODUKTER  |  REFERENCER  |  BETALING  |  KONTAKT  |  PRIVACY POLICY