SONDEX TEKNIK I Rensning af varmevekslere økonomisk besparelse

 
 

Varmevekslere skal afsyres ca. hvert 18 til 36 måned. En varme veksler der ikke har været renset i mange år kalker til. En til kalket veksler leverer mindre varme fra primær siden til sekundær side (centralvarme).
Dvs. at der skal bruges mere energi på opvarming da veksleren vil yde mindre.
Et tegn på at veklseren er tilstoppet af kalk eller snavs er faldene ydelse.


En ren veksler har den laveste økonomiske belastning på ejendommens varmebudget.

Får man ikke renset veksleren, kan man forvente på sigt at:

1. Der opstår slam, stenbelægninger og smuds.

2. Der opstår en forringet varme effekt.

3. Systemets effektivitets grad aftager og at trykket falder pga. kalkaflejringer.

4. Man opnår en større varmeregning

5. At forbruget af energi forøges,og dermed udledes mere skadeligt Co2.


En tilkalket veksler kan koste dig mange penge, og der er tusinder af kroner at spare på
at få renset sin veksler korrekt.

Se hvor meget (Uddrag af rapport fra Teknologisk Institut)


Se hvor hårdt vandet er i din kommune her: 

SONDEX TEKNIK | Rensning af varmevekslere

RENSNING AF VEKSLER

Ren og beskidt plade til veksler

PROFIL  |  SERVICE  |  PRODUKTER  |  REFERENCER  |  BETALING  |  KONTAKT  |  PRIVACY POLICY